Hum 4

Hum 4

Šimun Musa – Posuda boli – more ljubavi (o životu i pjesništvu Ive Lendića) (str. 7-35)


Boris Berić/Anđelka Raguž – Adam and Eve in the VR house of Milton’s Paradise Lost (str.36-60)


Mirna Brkić – Putovanje kao potraga za smislom (str.61-77)


Senka Marinčić – Povratna zamjenica kao zamjenica identiteta u njemačkome i hrvatskom jeziku (str. 78-92)


Ružica Zeljko-Zubac – Složenice tipa “imenica + imenica” u njemačkome jeziku pravne struke i njihovi prijevodni ekvivalenti na hrvatskome jeziku (str. 93-117)


Marijana Sivrić – Moć i solidarnost u načinima obraćanja (str. 118-132)


Rafaela Božić-Šejić – Uloga nominativnih rečenica u poeziji Iosifa Brodskoga (str. 133-147)


Eugenija Čuto/Zdenka Matek Šmit – Viktorija Anatoljevna Fomina, Pijani Štakor u Kuhinji: Jezični aspekt (str. 148-163)


Zoran Primorac/Andrej Ule – Paradigma i kompleksno mišljenje (1) (str. 164-188)


Mate Buntić – Kozmološki dokaz i prirodoznanstvene teorije (str. 189-209)


Antonio Poljak – Verifikacija i falsfikacija znanstvenih teorija (str. 210-227)


Teodora Vigato – Poljsko-hrvatske lutkarske veze (str. 228-252)


Pavao Knezović – rara Croatica u Humačkoj knjižnici (2) (str.253-286)


Ilija Drmić – List Crkva na Kamenu i njegova uloga u Crkvi i društvu (str. 287-313)


Zoran Tomić/Zdeslav Milas/ Mario Kapulica – Društveni softver u mrežnim odnosima s javnosti (str. 314-331)


Iko Skoko/Stana Odak – Studenti novinarstva i mediji


Prikazi i osvrti (str. 343-354)