Hum 5

Hum 5

Josip Babić/Ivica Petrović – Odramatičaru Georgu Büchneru i rasapu njemačkoga idealizma (str. 7-24)


Robert Sullivan – The marriage of haven and hell: Sexual/textual politics in Ernest Hemingway’s The Garden of Eden (str. 25-34)


Marko Dragić – Sveti Nikola u hrvatskoj katoličkoj, tradiciskoj, kulturnoj i fiziološkoj baštini (str. 35-58)


Antun Lučić – Maniristički svijet Marina Držića (str. 59-85)


Senka Marinčić – Referencijalna identičnost u infinitivnim konstrukcijama – poredbena analiza njemačkoga i hrvatskoga jezika (str. 86-105)


Ljubica Tikvica – O hrvatskoj terminologiji srodstava – Neki aspekti obradbe u suvremenim rječnicima hrvatskoga jezika (str. 106-124)


Zoran Primorac/Andrej Ule – Paradigma i kompleksno mišljenje (2) (str. 125-144)


Šimun Musa – Sjaju li zvijezde (str. 145-153)


Izabela Dankić/Almira Ahmetspahić – Learning styles in FL teaching: A case study of Bosnian students studying English (str. 154-161)


Andrea Sapunar Knežević – Ljubićeva povijest Književnosti i Hrvati na gradišćanskohrvatskome govornom području (str. 162-180)


Zdenka Leženić – Posljednja kajkavska gramatika – Grammatik derkroatischen Mundart Ignaca Kristijanovića (str. 181-206)


Maja Zovko – La narrativa femenina de posguerra y el mundo de la infancia (str. 207-232)


Šimun Musa – Vrutak što pjesmom zori (str. 233-239)


Ivan Ševo – Raspad teodecije u promišljanjima A. Schopenhauera i F. Nietzschea (str. 240-263)


Irena Musa – Kulturni identitet i globalizacijski procesi (str. 264-291)


Milan Vego – Uz šezdesetu godišnjicu NATO-a (str. 292-314)


Davorka Topić Stipić/Ivana Primorac Bilaver/Marijan Primorac – Od tehnike uvjeravanja do prikrivenoga oglašavanja (str. 315-336)


U povodu (str. 337-345)


Šimun Musa – Radovan Ivšić – Pjesnik lude ljubavi i sna (1921.-2009.) (str. 346-352)


Prikazi i osvrti (str. 353-373)