Hum 6

Hum 6

Hrvojka Mihanović-Salopek – Putopisni pleter pejzaža, davnine i duhovne aure prostora u putopisima Zlatka Tomičića (str. 7-27)


Andrea Sapunar Knežević – Kazališnokritički i teatrološki rad Milana Begovića (str. 28-46)


Ljubica Matek – Reading Hemingway’s genders through Jacques Lacan (str. 77-69)


Šimun Musa – Žetva dozrela stihovlja Marine Kljajo-Radić (str. 70-80)


Marko Dragić – Veliko Trodnevlje u ramskoj pasionskoj baštini (str. 81-104)


Sanja Franković – Kazališna Kavana – Kulturna sinegdoha Grada Zagreba 50-ih godina XX. stoljeća (str. 105-123)


Sanja Knežević – Simbolički diskurs u hrvatskome suvremenom romanu: Grad kao identitet junaka i autora (str. 124-150)


Ivica Bevanda – Ekranizacija pripovijetke “Pješčuljak” E.T.A. Hoffmanna (str. 151-165)


Lucijana Boban – Fojnički rukopis latinske gramatike (str. 166-185)


Serafin Hrkać – Tractatus de scientia motali (Lectoris philosophiae p. Antonii Xderich a Vinkovacz) (str. 186-203)


Senka Marinčić – Refleksivizacija u jednostavnoj rečenici njemačkoga i hrvatskoga jezika (str. 204-217)


František Václav Mareš – Od praslavenskoga do crkveno slavenskoga (Pradomovina i najstarije razdoblje jezika) (str. 218-239)


Ivana Grbavac – Metaforička uporaba jezika i biljne metafore u kognitivno-semantičkome okviru (str. 240-265)


Ivica Musić/Mate Penava – (Ne)Religiozni Wittgenstein (str. 266-285)


Ivan Ševo – “Sveto” u filozofiji Rudolfa Otta (str. 286-301)


Ljiljana Rajković – Michelangelo i suvremena znanost (str. 302-311)


Lidija Vladić Mandarić/Ivana Tomić Ferić – Glazbeni život Mostara u prvoj polovini XX. stoljeća (str. 312-346)


Marijana Sivrić/Željana Mihaljević – Political discourse – Ideological analysis of G.W.Bush’s speeches (str. 347-369)


Nikolina Obradović – Perspektiva mirovinskih reforma u Bosni i Hercegovini (str. 370-394)


Osvrti, recenzije, prikazi (str. 395-429)