Hum 7

Hum 7

Nataša Stojan – Dativna alternacija hrvatskih glagola platiti i namiriti (str. 7-25)


Marinko Pandžić – Morfološka preklapanja sustava u njemačkome i hrvatskome jeziku (str. 26-45)


Šimun Novaković – Glagolski prilozi u djelima fra Jeronima Vladića (str. 46-67)


Izabela Dankić/Matea Karadža – Interference between Croatian and English : A pilot study on the acquisition of English negation (str. 68-78)


Lidija Mustapić – Poteškoće izvornih govornika hrvatskoga jezika pri prepoznavanju ekvivalencije između engleskih i hrvatskih frazema (str. 79-99)


Miljenko Buljac – Retoričke i poetske sastavnice duhovnog štiva fra Ivana Aničića (str. 100-119)


Marinko Lazzarich – Dekodiranje semantike življenja (Poetički vrtovi Marine Čabrajec) (str. 120-153)


Ivica Petrović – Fikcionalni svijet Heinricha Böla (Teme, traume i forme) (str. 154-177)


Filip Kozina – Ideja nacije u Antuna Gustava Matoša (str. 178-202)


Danijela Matić – Govorni čini neodobravanja u drami Look back in anger Johna Osbornea (str. 203-220)


Nina Sirković – Tri Gvineje Virginije Woolf: “Društvo autsajderica” u borbi protiv tiranije (str. 221-238)


Lucija Radoš – Latinska poezija Franje Klohammera (str. 239-259)


Marko Dragić – Sveta Katarina Aleksandrijska u hrvatskoj katoličkoj tradicijskoj baštini (str. 260-287)


Blanka Matković – Zločini postrojba VIII. dalmatinskoga korpusa NOVJ-a u Hercegovini početkom 1945. godine (str. 288-331)


Davorka Topić Stipić – Sekularizacija: Prilika, opcija ili izazov za multireligijsko društvo u BiH (str. 332-354)


Ivana Primorac Bilaver – Mirovne misije Ujedinjenih Naroda i iskustvo na jugoistoku Europe (str. 355-383)


Nikolina Obradović – Problemi obuhvata mirovinskoga i invalidskoga osiguranja u Bosni i Hercegovini (str. 384-404)


Prikazi, recenzije, osvrti (str. 405-430)