Hum 9

Hum 9

Marija Musa – Status hrvatskoga jezika u BiH u administrativnome funkcionalnom stilu od 1945. do 1967. godine (str. 7-44)


Senka Marinčić – O konstrukciji “glagol + sich” u njemačkome i “glagol + se” u hrvatskome jeziku na sintatičko-semantičkoj razini (str. 45-66)


Ivana Grbavac – Pregled istraživanja jezičnoga krajobraza (str. 67-89)


Zvjezdana Rados – Putopisni fragmenti Ive Andrića (str. 90-109)


Sanja Knežević – Androgino putovanje od Kaljuže do Visa (str. 110-131)


Ivica Petrović – Der star-Dramatiker Kristo Šagor: Anpassung an populäre jungendthemen mit einem schuss exzentrik (str. 132-146)


Vesna Bjedov – Ostvarivanje etape motivacije u srednjoškolskoj nastavi hrvatskog jezika (str. 147-169)


Josip Jurčević – Politička koncepcija i djelovanje hrvatskoga narodnog odbora pod vodstvom Branimira Jelića (str. 170-196)


Blanka Matković – Poslijeratni komunistički zločini i grobišta u istočnoj Hercegovini (str. 197-221)


Marina Beus – Neki oblici represije nad katoličkom crkvom u Hercegovini neposredno nakon Drugog svjetskog rata (str. 222-248)


Miljenko Brekalo/Mile Lasić – Povijesni prikaz i prevni karakter uspostave teritorijalnoga suveriniteta Republike Hrvatske (str. 249-268)


Marijana Borić – Prinos Marina Getaldića preobrazbi novovjekovne znanosti (str. 269-290)


Ljiljana Rajković – Imperativ nove kreativnosti – Dijalog između umjetnosti i znanosti (str. 291-303)


Irena Musa – Sociološki pristupi religiji i religijskomu identitetu (str. 304-325)


Marina Bazina – Misa: Dio liturgije ili glazbeno djelo (str. 326-343)


Ivan Ševo – Molitva Šutnjom (str. 344-360)


Nevenko Herceg/Zoran Tomić – Javnost i okoliš – Tri stupa Aarhuške konvencije (str. 361-389)


Ksenija Jurišić/Domagoj Galić – Međunarodne organizacije u postkonfliktnim državama: Slučaj Bosne i Hercegovine (str. 390-411)


Marinko Jurilj/Domagoj Galić – Usporedba djelovanja UN-a i SAD-a u procesu izgradnje država: Slučaj Kosova i Iraka (str. 412-435)


Prikazi, recenzije, osvrti (str. 437-460)