Hum 10

Hum 10

Mirko Gojmerac/Pavao Mikić- Informacija i dezinformacija u rječniku (str. 7-28)


Ružica Zeljko-Zubac – “Imenica” kao odredbenica složenih pridjeva u Njemačkom jeziku pravne struke i njihovo prevođenje na hrvatski jezik (str. 29-50)


Stipe Kutleša/Mate Penava – Bakulina kozmologija u djelu Pravo Mudroznanje za svakog Čovika (str. 51-70)


Miljenko Brekalo/Mile Lasić – Hrvatski novac – Integralni dio suvereniteta Republike Hrvatske (str. 71-90)


Berislav Njegovec – Izvori ontološke misli u djelu Ivana Fochta (str. 91-106)


Marija Musa – Jezik vjerskih publikacija u BiH (Kalendar Dobri Pastir i Kršni Zavičaj) (str. 107-131)


Marina Beus – Nadbiskup Petar Čule u raljama komunističkoga režima (str. 132-161)


Lovorka Čoralić – Vojnici iz Hercegovine u Mletačkim kopnenim postrojbama (18. stoljeće) (str. 162-182)


Vesna Ukić Košta – A jail or a refuge: Catholic convent education in Kate O’Brien’s The Land of Spices and Edna O’Brien’s The Country girls (str. 183-198)


Tihomir Zovko – Radništvo u Hercegovini i njegovo uključivanje u proces hrvatske nacionalne integracije (str. 199-223)


Miljenko Buljac – Pjesništvo Dubravka Horvatića – Opus i mikrostrukture (str. 224-251)


Domagoj Galić – Diplomatska etika od Machiavellija do javnog neslaganja (str. 252-275)


Ana Noković – Ranokršćanski sakralni objekti na prostoru Hercegovine (str. 276-300)


Dijana Pinjuh – Bibliografija radova o Hercegovini i Bosni (Od pada pod tursku vlast do kraja 18. stoljeća) (str. 301-329)


Nina Čuljak/Tino Tomas – Terenska istraživanja odjela za arheologiju Filozofskog fakulteta u Mostaru (str.330-348 )


Martina Zelić – Brand i njegov utjecaj na klijente i kompanije (str.349-366)


Frano Vrančić – La dualite des motifs helléniques et des éléments Méditerranéens dans L’oeuvre poétique de Paul Valéry (str.367-395)


Sanela Popović – Motivski svijet usmene uspavanke Livanjskoga kraja (str. 396-419)


Žarko Dugandžić – Demografske značajke župe Baćina od 1870. do 1880. godine (str. 420-451)


Danijela Šegedin/Mirjana Semren – Važnost učeničkih stavova za učenje i poučavanje stranoga jezika (str. 452-475)


Prikazi, recenzije, osvrti (str. 477-518)